VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO atviri duomenys

Visagino sav., 853200.0 Techninis ir profesinis vidurinis mokymas

Čia pateikiami atviri duomenys apie įmonės VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS vidutinį darbo užmokestį, apdraustųjų skaičių, valstybinio socialinio draudimo įmokas ir įsiskolinimą. Įmonės vidutinis darbo užmokestis palyginamas su įregistruotomis toje pačioje savivaldybėje ir tą pačią ekonominę veiklą vykdančiomis įmonėmis.