Vidutinis apdraustųjų skaičius ir vidutinės mėnesio draudžiamosios pajamos 2017 m. 1 ketvirtį

Apdraustieji - samdomą darbą pagal darbo sutartis dirbantys žmonės, dirbę pilną mėnesį

Vidutinės mėnesio draudžiamosios pajamos (EUR)