UAB LAUDAMUS TE DOMINE atviri duomenys

Šiaulių m. sav., 520000.0 Sandėliavimas ir transportui būdingų paslaugų veikla

Čia pateikiami atviri duomenys apie įmonės UAB LAUDAMUS TE DOMINE vidutinį darbo užmokestį, apdraustųjų skaičių, valstybinio socialinio draudimo įmokas ir įsiskolinimą. Įmonės vidutinis darbo užmokestis palyginamas su įregistruotomis toje pačioje savivaldybėje ir tą pačią ekonominę veiklą vykdančiomis įmonėmis.